สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯจ.ฉะเชิงเทรา มอบทุนพ่อแม่อุปถัมภ์ ปี2562

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2562  ที่ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายสมบูรณ์  เผ่าบรรจง   นายกสมาคมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ได้ร่วมทำพิธีมอบทุนพ่อแม่อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลให้การตอนรับ
               โดยนายนายสมบูรณ์  เผ่าบรรจง   นายกสมาคมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวว่า การมอบทุนพ่อแม่อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งทางสมาคมก็สนับสนุนกิจกรรมทางโรงเรียนมาตลอด ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยฟื้นฟู ให้ทักษะในการช่วยเหลือตัวเองและเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับทางครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยการมอบทุนในครั้งนี้จำนวน 56 ทุน   เป็นเงิน 171,000 บาท  ทุนค่าอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล  23,833 บาท  รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียน  เตาไมโครเวฟ  ขนมและของที่ระลึกอีกด้วย
                สำหรับโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาโดยมีพื้นที่การให้บริการเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา  โดยรับนักเรียนประเภทประจำ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคหรือสนับสนุนทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลหมายเลขโทรศัพท์ 038-088305,090-6034715 หรือ 086-8279902

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up