อบจ.ฉะเชิงเทราจัดอบรมทักษะศิลปะมวยไทยและมวยสากลแก่นักเรียนและเยาวชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมทักษะศิลปะมวยไทย และมวยสากล มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชน มีสุขภาพพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และร่วมกันอนุรักษ์กีฬามวยไทยไว้ให้อยู่คู่กับชาติไทย

         เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562   ที่ศูนย์มวยสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  สิบเอกชยยศ  ร่มโพธิ์ทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะศิลปะมวยไทย และมวยสากล  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ฉะเชิงเทรา , ประธานชมรมมวยสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ,คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ 

        สำหรับการจัดการอบรมทักษะศิลปะมวยไทย และมวยสากลในครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดขึ้น ระหว่างวันที่  24 -27 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของนักเรียนและเยาวชน  และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ด้านกีฬามวไทย และมวยสากลให้กับนักเรียนและเยาวชน  รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนมีความรักในด้านกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนักเรียนและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่จัดโครงการจากชมรมมวยสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 

             ด้านสิบเอกชยยศ  ร่มโพธิ์ทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า การอบรมทักษะศิลปะมวยไทย และมวยสากลแก่นักเรียนและเยาวชนในครั้งนี้ นอกจากจะสามารถช่วยในการพัฒนาให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพพลนามัยที่สมบูรณ์แล้ว  ยังสามารถสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และความสามัคคีได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะกีฬามวยไทยนั้นนับว่าเป็นกีฬาประจำชาติของคนไทยที่อยู่คู่กับชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน  จึงสมควรต้องอนุรักษ์กีฬาประเภทนี้ไว้ให้อยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป

 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up