ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2562   ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนมิถุนายน  2562 พร้อมด้วย นายประสงค์ คงเคารพธรรม นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             โดยก่อนเข้าวาระการประชุมมีพิธี ไหว้พระสวดมนต์    จากนั้นมีการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543   การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญืเกษตรของแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562   ทั้งนี้ที่ประชุมทราบได้แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ,รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 , โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 , การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  นอกจากนี้ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องตารางการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกรกฎาคม  2562  ,สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสรุปผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ รวมทั้งเรื่องอื่นๆอีกด้วย 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up