ประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2562

อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7 ประจำปี  2562   เพื่อประชุมติดตามผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมประดับอินทรธนู และมอบหนังสือสำคัญให้แก่สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ดำรงตำแหน่งใหม่ 

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  2 กรกฎาคม  2562  ที่อาคารศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายประเทือง อยู่เกษม  นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฏาคม  2562  ร่วมด้วย นายเชี่ยวชาญ เทพประดิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  โดยนายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีประดับอินทรธนู และมอบหนังสือสำคัญให้แก่สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ดำรงตำแหน่งใหม่  พร้อมมอบรางวัลต่างๆให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ

            ทั้งนี้ในส่วนของวาระการประชุม ได้มีการแจ้งเรื่อง ข้าราชการที่โยกย้ายมาใหม่ คือ นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่ย้ายมาจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์  และได้พิจารณา เรื่อง สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา , เรื่องการขอรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกรกฏาคม 2562  ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 3  กรกฏาคม  โดยให้ตำบลบ้านใหม่ และตำบลหนามแดง รับผิดชอบ  และครั้งที่ 2จะจัดขึ้น ในวันที่ 18 กรกฎาคม  2562 โดยให้ตำบลคลองเปรง รับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังได้แจ้งเรื่องสรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 ถึงวันที่ 23 มิ.ย.2562 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 105 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 67.92 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อีกทั้งยังได้มีการแจ้งเรื่อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบวาร คือ นางสาวนิจตญา ศิริคำภานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บางพระ ครบวาระวันที่ 17 ก.ค. 2562 และ นายจำรัส สุนทรโชติ กำนันตำบลบางกะไห  ครบวาระวันที่ 30 ก.ค. 2562  

              นอกจากนี้ในวันดังกล่าว ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ยังได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า โอทอป เข้ามาจำหน่ายสินค้าให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนทั่วไป บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เพื่อเป็นส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอีกด้วย 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up