พุทธสมาคมฉะเชิงเทราจัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

พุทธสมาคมฉะเชิงเทรา จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562  ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา หล่อเทียนจำนำพรรษา สักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา และร่วมสวดมนต์ ถวายสังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน ไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

          ที่อาคารโบราณสถานพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา   เมื่อเวลา 15.30 น.  วันที่ 3ก.ค. 2562   นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี  2562  โดยมีพระธรรมปริยัติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 และเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย นายสืบพงศ์ ศรีพงษ์กุล  อธิบดีผู้พิพากษาภาค2  นางจิราภรณ์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ  ศาล  ทหาร  ตำรวจ นายอำเภอ คณะกรรมการพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา  พ่อค้าและประชาชนชาวฉะเชิงเทรา จำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

          สำหรับการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562  เป็นกิจกรรมหนึ่งของการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์

โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การหล่อเทียนจำนำพรรษา  สักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา และร่วมสวดมนต์ ถวายสังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน ไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งมีการสาธิต การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และการออกโรงทาน  และงานศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน อาทิ ประดิษฐ์ดอกไม้ การพับดอกบัว การร้อยมาลัยดอกไม้สด เป็นต้น

          ทั้งนี้ทางพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 3 -14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00- 21.00 น.  ณ อาคารโบราณสถานพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up