ร.ร.เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราจัดการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ปี2562

ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2562  ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  ร่วมด้วย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และเยาวชนนักกีฬาหมากล้อมจากทีมสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 ทีม
       ทั้งนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันกีฬาหมากล้อม และจัดอบรมให้ความรู้ เนื้อหาการเล่นกีฬาหมากล้อมขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดแข่งขัน และอบรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยนำคุณประโยชน์จากการเล่นกีฬาหมากล้อม มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และขยายผลต่อในสถานศึกษาของตน โดยจัดตั้งชมรมกีฬาหมากล้อมขึ้นในสถานศึกษา และส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในรายการระดับชาติ และระดับนานชาติ อีกทั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยมีความประสงค์อย่างแรงกล้า ในการพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ในปี 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนากีฬาหมากล้อมของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางกีฬาภูมิภาคอาเซียนต่อไป  
       ด้านภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ตะหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมกีฬาหมากล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกีฬาหมากล้อมจะช่วยเพิ่มพูนทักษะทางปัญญาทั้งในด้านสมอง ความคิด สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอันจะนำมาซึ่งบรรยากาศแห่งมิตรภาพ  ทั้งนี้การแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ที่สนามโรงเรียนเซนต์หลุยส์ในวันนี้ เป็นรอบดิวิชั่น สนามที่ 1 โดยมีทีมนักกีฬาเยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาภายในประเทศจำนวน 20 ทีม เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเก็บคะแนน ก่อนที่จะไปแข่งขันในสนามที่  2 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และสนามที่ 3 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 กรุงเทพมหานคร ในรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ต่อไป  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up