กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จัดงานสานสัมพันธ์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4

กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จัดงานสานสัมพันธ์ทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

           ที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา   เมื่อช่วงบ่ายวันที่  6 กรกฎาคม  2562  กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จัดโครงการงานสานสัมพันธ์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4   โดยมี นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  ร่วมด้วย นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์ กรรรมการผู้จัดการโรงแรมซันธาราฯ จ.ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ภาคตะวันออก และYEC ทั่วประเทศ  เข้าร่วมงานกิจกรรม     

          สำหรับการจัดโครงการงานสานสัมพันธ์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4  เป็นโครงการของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ฉะเชิงเทรา ภายใต้หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ในภาคตะวันออก คือ ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี , ตราด , สระแก้ว , ปราจีนบุรี , นครนายก , ฉะเชิงเทรา และ YEC ทั่วประเทศ  และเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน และด้านเศรษฐกิจ ให้เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ภาคตะวันออก  อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

       นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการงานสานสัมพันธ์ภาคตะวันออก ในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยกันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกิกรรมต่างๆที่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของฉะเชิงเทราจัดขึ้น  และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up