สุดารัตน์พบเกษตรกรแปดริ้ว

เมื่อเวลา15.30น.วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทราคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเดินทางมาพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ในเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกพร้อมรับปากยืนยันว่าจะช่วยติดตามผลักดันราคาข้าวเปลือกให้ได้ในระดับราคาตันละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทต้นๆรวมถึงความเดือดร้อนในเรื่องสินค้าทางการเกษตรอื่นๆให้มีราคาสูงกว่าปัจจุบันเพื่อลดปัญหาการขาดทุนของภาคเกษตรกร 
           นายวิโรจน์ แจ้งอ่ำเกษตรกรในพื้นที่อำเภอราชสาส์นเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกถูกมากประมาณ5,000กว่าบาทและราคาปุ๋ยและยากำจัดวัชพืชมีราคาแพงจึงอยากให้มีการผลักดันให้ราคาข้าวสูงเหมือนเช่นก่อนเกือบสองหมื่นซึ่งจะทำให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้
  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์เปิดเผยว่าจะได้รับเรื่องและผลักดันราคาข้าวเปลือกต้องอยู่ในระดับสูงเกินหนึ่งหมื่นขึ้นไปรวมถึงจะเดินหน้าปัญหาสินค้าเกษตรราตาตกต่ำ รวมถึงการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นทุกด้านและการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนปัญหาภาในพรรคนั้นอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเพื่อความเหมาะสมในการทำงานมากขึ้นอาจรวมถึงตัวหัวหน้าพรรคด้วย       

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up