มรร.เจ๋งคว้าแชมป์ Tug of war หญิงชิงแชมป์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยอาจารย์ ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ รองคณบดีกิจการนักศึกษา อาจารย์วรุตม์   กิจเจริญ  ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ ดร.คทาวุธ   กุลศิริรัตน์  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ได้นำนักกีฬาของคณะฯ ประกอบด้วยสาขาปฐมวัย สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7  ณ  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย  
               โดยผลการแข่งขันนักกีฬาTug of war มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โชว์ผลงานสุดยอด คว้ารางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง มาได้สำเร็จ พร้อมรับถ้วยรางวัลจากนายกร  ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี  สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างมาก
              สำหรับการเล่นกีฬาชักกะเย่อของประเทศไทย ปรากฎหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นการละเล่นพื้นบ้านมาโดยตลอด จนเมื่อนายรวิภาส กล่ำทวี ได้รับคำแนะนำจาก นายกร ทัพพะรังสี  อดีตรองนายกรัฐมนตรี  ให้พัฒนากีฬาชักกะเย่อของไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2552 เนื่องจากเชื่อว่ากีฬาชักกะเย่อ น่าจะทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้และเป็นกีฬาที่สร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่คนในประเทศด้วย  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up