พิธีฉลองพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่และสวดภาณยักษ์

เมื่อเวลา 13.39 น. วันที่  9 กรกฎาคม 2562   ที่พระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ได้จัดพิธีฉลองพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่และสวดภาณยักษ์ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถระสมาคม    พระธรรมมังคลาจารย์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12  เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร    พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะสงฆ์   ร่วมด้วยนายระพี  ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายวรพจน์  แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดร.วีระชัย  ตนานนท์ชัย  ในนามคณะกรรมการจัดงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน  และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
               ดังที่เป็นที่ทราบกันดีว่าวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นวัดที่สำคัญมาตั้งแต่อดีตกาล และเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยในทุกวันจะมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สักการบูชาเป็นจำนวนมาก  และเพื่อรองรับจำนวนสาธุชนที่มากราบนมัสการพระพุทธโสธร คณะกรรมการวัดโสธรวรารามวรวิหาร จึงพร้อมใจกันก่อสร้างอาคารมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังนี้ขึ้น โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่วัดโสธรได้ดำเนินการย้ายพระประจำพระอุโบสถชั่วคราวมาประดิษฐานไว้ที่พระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่นี้แล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทุกคน และให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมือง  คณะกรรมการวัดโสธรวรารามจึงได้กำหนดจัดพิธีฉลองพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่และสวดภาณยักษ์ขึ้นในวันนี้
            ในส่วนของพระอุโบสถชั่วคราวนั้น ทางวัดจะทำการรื้อถอนออก และปรับสถานที่จัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และหอสมุดของวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ สามเณรและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาพระธรรมและประวัติศาสตร์ของหลวงพ่อโสธร และวัดโสธรวรารามวรวิหารต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up