โครงการสร้างสุขสมวัยเพลินใจด้วยกิจกรรม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา กองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร   งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างสุขสมวัยเพลินใจด้วยกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562ขึ้น   โดยมี เจ้าหน้าที่ คณะครู อาจารย์ และนักเรียนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเซนต์แอนโทนี  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธราชรังสฤษฏิ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร และโรงเรียนสมาคมสงเคราะห์การกุศล(หนานเฉียว)  จำนวน 120 คนเข้าร่วมในกิจกรรม
               สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นในสภาพแวดล้อมที่เป้นธรรมชาติ เล่นและคิดอย่างอิสระ ให้เด็กได้ฝึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ การใช้กล้ามเนื้อ การแสดงออกที่สร้างสรรค์ ช่วยผ่อนคลายความเครียดและประชาสัมพันธ์สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้รู้จักและมาใช้สนาม โดยมีฐานกิจกรรม 4 ฐาน ประกอบไปด้วย  1.ฐานการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  2.ฐานการระบายสี 3.ฐานการปั้นแป้งโฟม และ4.ฐานทำขนมไทย  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up