พิธีหล่อเทียนพรรษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ขึ้น โดยในพิธีมีนายจิตติน ตั้งกงพานิช ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยพระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางรุจิรดา  วรรณศิริ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดโสธรวรารามมวรวิหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธี สำหรับกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาแก่นักเรียน และเป็นการปลูกฝังศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดีแก่นักเรียนในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาฬหบูชา วันเข้าพรรษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายการจัดการศึกษาในปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมทั้งเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ โดยนำไปถวายยังวัดโสธรวรารามวรวิหารในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค.2562 และกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมตักบาตรและเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up