ผู้ว่าฯแปดริ้วเร่งกำจัดผักตบชวาหนาแน่นในแม่น้ำบางปะกง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาผักตบชวาหนาแน่นในแม่น้ำบางปะกง โดยมีนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนได้รับผลกระทบ 
             นายระพี    ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ปัญหาผักตบชวาหนาแน่นในแม่น้ำบางปะกง โดยเฉพาะอำเภอบางคล้า (บางกระเจ็ด) อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 3 จุดใหญ่ในขณะนี้ มีจำนวนรวมๆ กว่าหลายร้อยตัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ชลประทานฯ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการแก้ปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร/อุปกรณ์กำจัดผักตบชวา และให้วางแผนใช้เรือแบ๊คโฮ (เรือโป๊ะ) จัดเก็บผักตบชวา ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา สนับสนุนรถยนต์บรรทุกด้วย และประสานให้ภาคเอกชน ชมรมผู้ใช้น้ำ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกง ริมคลองส่งน้ำ และจิตอาสา ร่วมกันจัดเก็บผักตบชวาขึ้น เพื่อลดจำนวนผักตบชวา /ประสานขอรับการสนับสนุนเรือยนต์จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี ร่วมกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกงด้วย โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up