จิตอาสาฉะเชิงเทราบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10

เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ศาลาการเปรียญวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562

            ที่ศาลาการเปรียญ วัดโสธรวรารามวรวิหาร   เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2562   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2562  โดยมี ประชาชนจิตอาสา ทหาร และพระสงฆ์  ให้ความสนใจมาร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก  โดยมี แพทย์ พยาบาล และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว 

         สำหรับคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตนั้น จะต้องมีอายุระหว่าง 17 ปีถึง 60 ปี บริบูรณ์ และต้องมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป  มีสุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี ไม่มีประวัติเป็นโรคร้ายแรงต่างๆ รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างกินยาแก้อักเสบในระยะ 7 วันที่ผ่านมา ตลอดจนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ และไม่มีประวัติติดยาเสพติด ส่วนสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์   ซึ่งประโยชน์ของการบริจาคโลหิตนั้น นอกจากจะได้รับความภาคภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตให้แก่ผู้อื่น เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว ยังถือเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุก 3 เดือน รวมถึงได้รับทราบหมู่โลหิตของตนเองอีกด้วย  ซึ่งภายในงานสภากาชาดไทยยังเปิดรับบริจาคดวงตาและร่างกาย ด้วย

        นอกจากนี้ในวันดังกล่าว ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะชิงเทรา และโรงพยาบาลพุทธโสธร ยังได้มาร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่ มาบริการตรวจร่างกายประชาชน  อีกทั้งที่บริเวณด้านล่างศาลาการเปรียญ กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ,กองพลทหารราบที่ 11 และกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ยังจัดหน่วยบริการ ตัดผม ฟรี แก่จิตอาสาและประชาชน ที่ร่วมกิจกรรม ด้วย 


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up