โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระนวกะ ประจำปี 2562

เวลา 09.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 256 ที่วัดบางปรงธรรมโชติการาม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระนวกะ ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   โดยมีพระราชปริยัติสุนทร  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระครูโชติพัฒนากร เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดบางปรงธรรมโชติการาม พร้อมทั้ง เจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะกรรมการ จำนวน 105 รูป และพระนวกะในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 161 รูป  สามเณร 17 รูป รวมทั้งสิ้น 238 รูป เข้าร่วมโครงการอบรมฯ
            ทั้งนี้จากนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนวกะ ในช่วงฤดูการเข้าพรรษา เพื่อให้กุลบุตรที่บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนา ได้มีความรู้ความเข้าใจในภารธุระของพระพุทธศาสนา ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ  นอกจากนี้ยังเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
           โดยคณะสงฆ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้กำหนดโครงการอบรม เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม  ซึ่งในแต่ละวันจะมีตารางการอบรมโดยเน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ  เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.- 18.00 น.ของทุกวัน folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up