ประกวด ดาว – เดือน เเละดาวเทียม คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562

เวลา 13.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 256 ที่ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการประกวด ดาว – เดือนเเละดาวเทียม คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562 หรือ  Freshy Boy & Girl & Trans 2019  ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท  โดยมี คณะครู – อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
                โดยการประกวดในปีนี้ มีนักศึกษา จากแต่ละสาขาวิชา ของคณะวิทยาการจัดการ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดดาว-เดือน จำนวน 14 คน  และดาวเทียมจำนวน 10 คน โดยก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการประกวดอย่างเป็นทางการ ภายในงานได้มีการแสดงจากดาว-เดือนประจำปี 2561  ก่อนที่จะให้ผู้เข้าประกวดทั้งหมดร่วมเดินเปิดตัวในชุดนักศึกษา    ชุดราตรี  และแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมแนะนำเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อขอคะแนนจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด และเพื่อนนักศึกษาที่มาร่วมชมเชียร์  
                   ของคณะวิทยาการจัดการ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อคัดสรร "ดาว –เดือน และดาวเทียม" ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจะเป็นตัวแทนนักศึกษา ที่มีความพร้อมด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ ความรู้ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความรักและความสามัคคี ของนักศึกษา ภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up