โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดเคลื่อนที่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 มกราคม 2560  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองตีนนก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 และโครงการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วยนางมารยาท ตังคณานุกูลชัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป่าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นางวรภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ นายวิลาศ   สุวินัย  นายก อบต.หนองตีนนก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโพธิ์ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอบ้านโพธิ์ เข้าร่วมในพิธีเปิด  ซึ่งเมื่อเริ่มพิธี นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี ได้ทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น จึงได้ทำการเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร จากนั้น จึงได้นำผู้เข้าร่วมภายในงาน กล่าวคำปฏิญาณเทิดทูนสถาบันของชาติ ก่อนทำการรับฟังคำกล่าวตอนรับจากนายอำเภอบ้านโพธิ์ หลังจากนั้น ประธานในพิธี จึงได้ทำการกล่าวทักทายประชาชน พร้อมทั้งร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำการมอบรถจักรยาน จำนวน 2 คัน ทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน มอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ จำนวน 5 ราย  พร้อมทั้งถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง หลังจากนั้น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำการปลูกต้นไม้มงคล พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมบูกกิจกรรมต่างๆภายในงาน สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว ทางจังหวัดฉะเชิงเทราจัดขึ้น เพื่อต้องการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และรับฟังปัญหาความเดือนร้อน ร่วมไปถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ด้วยการผลึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นำบริการในด้านต่าง มาเปิดบูทให้บริการประชาชนถึงที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่อยู่ห่างไกล กับหน่วยงานราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up