ดาวสภา “พิธา”พรรคอนาคตใหม่รับฟังปัญหาชาวบ้านอำเภอบางปะกง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่  31 ก.ค. 2562  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย นางสาว เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ และนายกิตติชัย  เรืองสวัสดิ์ ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่  ลงพื้นที่พบปะพูดคุยรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  พร้อมยินดีสนับสนุนส่งเสริมหากมีการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
          นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่  ที่ได้รับการชื่นชมอย่างมาก จากการอภิปรายนโยบายรัฐบาลเรื่องนโยบายการเกษตร ปัญหากระดุม 5 เม็ด การเกษตรไทย  โดยมีภาพความเป็นคนรุ่นใหม่ เสนอแนวคิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ จนรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลออกปากชื่นชม และถูกยกย่องจากสื่อมวลชนและสื่อโลกโซเชี่ยล ให้เป็น  “ดาวสภา” พรรคอนาคตใหม่  โดยนายนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  ให้ข้อคิดจากการลงพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราว่า ในวันนี้ตนและคณะฯ ไม่ได้มาต่อต้านการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งพรรคเองก็มีนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอยู่แล้ว  มีเป้าหมายให้มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน แต่ขอให้มีการเปิดให้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย เพราะการพัฒนาต่างๆ ต้องมีความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาที่สอดรับกับศักยภาพที่มีของคนท้องถิ่น การพัฒนาที่ทำให้ชีวิตของคนท้องถิ่นดีขึ้น สิ่งเหล่านี้อยากให้ทำควบคู่กันไปด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up