โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ ระดับชาติ ขั้นกลาง(License B)

เมื่อเวลา 8.45 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องแก้วลืมคอน อาคารสัมมนาคาร บางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ ระดับชาติ ขั้นกลาง (License B) ร่วมด้วยนายวรศักดิ์ ภักดีคำ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน
       สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ ระดับชาติ ขั้นกลาง (License B) จัดขึ้นเป็นเวลา 5 วันระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ระดับชาติให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในกีฬาคาราเต้อย่างมีมาตรฐาน และเพิ่มการเรียนรู้ในทักษะกีฬาให้ทันกับกติกาการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้ฝึกสอนจะได้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาทีมกีฬา นักกีฬาของตนเองและสามารถช่วยสมาคมขยายฐานนักกีฬาและสร้างนักกีที่มีมาตราฐานให้เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ทั้งนี้มีผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ระดับชาติ จากทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม 35 คน โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬา / อ.ดุลยรัตน์ รัตนพันธ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และ อ.ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และได้รับเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up