ปล่อยแถวระวังป้องกันการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่


ที่หน้าศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราสนธิกำลังทหาร และฝ่ายปกครอง ปล่อยแถวระวังป้องกันการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่  กรณีเหตุความไม่สงบในกรุงเทพมหานคร  พันเอกดิฐพงษ์ เจริญวงศ์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา   เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระวังป้องกันการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่  ร่วมด้วยพันตำรวจเอก เกรียงไกร บุญซ้อน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมพิธี   ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าที่ตำรวจปฏิบัติการพิเศษ  เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด(EOD)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครรักษาดินแดน กว่า 50 นาย เข้ารวมปฏิบัติการ  ซึ่งมีเป้าหมายการเข้าตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย  ระวังป้องกัน โดยจะเข้าตรวจสถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                   สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพมหานครในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา  จังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยูติดกับกรุงเทพ   และอาจมีการสร้างสถานการณ์ได้ 
ดังนั้นตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะหน่วยปฏิบัติ  จึงได้ดำเนินการ เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาในระดับพื้นที่ จึงได้สนธิกำลังข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง โดยมีการตรวจวัตถุต้องส่งสัยในสถานที่ต่างๆ  ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา  สถานีรถไฟจังหวัดฉะเชิงเทรา  วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันฉะเชิงเทรา  เพื่อเป็นการระวังป้องกันเหตุความไม่สงบต่างๆ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up