พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่ศาลาการเปรียญวัดปิตุลาธราชรังสฤษฎิ์  (พระอารามหลวง)  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมในพิธี  ซึ่งในพิธีนั้นหลังจากที่ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจุดเทียนส่องธรรมพระสงฆ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ได้มีการแสดงพระธรรมเทศนา หรือเทศน์สอนนาค จำนวน 1 กัณฑ์ โดยพระครูสุตธรรมาภรณ์ รองเจ้าอาวาส วัดปิตุลาธราชรังสฤษฎิ์  ประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อจากนั้นประธานฝ่ายฆาราวาส และผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด จึงได้ร่วมกันมอบผ้าไตรให้แก่นาค จำนวน 89 รูป สำหรับการจัดโครงการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19- 27 มกราคม 2560 รวมเป็นเวลา 9 วัน ทั้งนี้พสกนิกรชาวฉะเชิงเทราจำนวน 89 คน มีทั้งข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการพร้อมที่จะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยผู้อุปสมบททั้งหมด จะเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และนำมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในในการดำเนินชีวิตละปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในชาติให้เป็นคนดีมีคุณธรรมต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up