โครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามรอยเท้า

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น”ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าตะเกียบ และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองเรือ หมู่ 10 ตำบลท่าตะเกียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อสืบสานประเพณีการลงแขกดำนาแบบดั้งเดิม และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน พร้อมขยายผลการดำเนินการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองเรือ ณ แปลงนาสาธิตการดำนา "ข้าวหอมมะลิ" ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
             ด้านนายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอท่าตะเกียบ ได้ร่วมลงดำนาข้าวหอมมะลิ พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน คณะครู และ นักเรียน พี่น้องเกษตรกรชาวนาในอำเภอท่าตะเกียบ เต็มท้องนา ศ๔นย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำท่าตะเกียบ หมู่ที่ 10 บ้านหญิงเรือ โดยนางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ หัวหน้าเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันดำนา เสริมสร้างสมานสามัคคี สร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจ สนุกสนานม่วนซื้อ เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยเกษตรกรชาวนา ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันลงดำนา จะต้องนำพันธ์กล้าข้าวหอมมะลิ จำนวน 5 มัด ลงปักดำ ในแปลงนา ชิงรางวัล ซึ่งวันนี้ก็มีสปายเดอร์แมนมาร่วมสนุก โดยลงดำนา แข่งขัน พร้อมได้รางวัลที่ 1

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up