ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ โครงการจิตอาสาพระราชทาน

พ.อ.ธิติพันธ์ ฐานะจาโร  รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11   พร้อมด้วย นายฉันท์ แป้นเพชร   นายอำเภอท่าตะเกียบ และคณะ ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 54 หมู่ 20 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา   เพื่อเยี่ยมนายเส็ง สวัสดิ์รำ  อายุ 62 ปี  ซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุล้มและศีรษะกระแทกพื้นจนเส้นเลือดในสมองแตก  ทำให้ต้องกลายเป็นผู้พิการนานกว่า 3 ปีแล้ว โดยมีภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ฐานะทางบ้านก็ยากจน  มีเพียงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเงินสนับสนุนผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะพอทำให้สามารถประทังชีวิตอยู่ได้ ในการนี้รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11  พร้อมนายอำเภอท่าตะเกียบ ได้พูดคุยเพื่อสอบถามปัญหาที่เดือดร้อน ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางไปขอรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามที่หมอนัด เพราะเนื่องจากอยู่ในถิ่นทุรกันดาร การเดินทางไม่สะดวก และไม่มีเงินว่าจ้างรถ ทำให้การเดินทางเพื่อขอเข้าไปรับการรักษาตัวจึงเป็นไปได้ยาก  จนส่งผลทำให้การเยียวยาเพื่อรับการรักษาไม่ต่อเนื่องจนทำให้ชีวิตอยู่แบบตามมีตามเกิด /  ซึ่งรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11  พร้อมนายอำเภอได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งเพื่อไว้ใช้สอยในคราวที่จำเป็นให้กับครอบครัวของนายเส็ง สวัสดิ์รำ /  จากนั้นคณะได้เดินทางมาส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ของครอบครัวนางขวด จริงประโคน อายุ 61 ปี ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้น้อย โดยพักอาศัยอยู่กับลูกสาววัย 20 ปี อีก 1 คน  ซึ่งชาวบ้านร่วมกับหน่วยทหารได้คัดเลือกครอบครัวนี้เนื่องจากเป็นคนดี  ประกอบอาชีพสุจริต  ขยันขันแข็ง และยังเป็นคนดีมีน้ำใจคอยช่วยเหลือสังคมและประสานงานกับส่วนราชการและคนในชุมชนด้วยดีเสมอมา และมีที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม  /  ทางกองพลทหารราบที่ 11  จึงได้มอบหมายให้  พ.ท. รณรงค์ เส็งมี  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111  นำกำลังพล ร่วมกับประชาชนจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ” สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขึ้นมาใหม่ โดยใช้กำลังทหารในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ จนแล้วเสร็จและพร้อมส่งมอบให้กับครอบครัวของนางขวด จริงประโคน ในครั้งนี้  โดยมี พ.อ.ธิติพันธ์  ฐานะจาโร   รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11   พร้อมด้วย นายฉันท์ แป้นเพชร   นายอำเภอท่าตะเกียบ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ร่วมส่งมอบบ้านในครั้งนี้  /  ด้านนางขวด จริงประโคน  กล่าวแสดงความรู้สึกปราบปลื้มใจ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานให้มีโครงการ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้น ทำให้ตนและครอบครัว ซึ่งมีฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีเงินสามารถซ่อมแซมบ้านได้ด้วยตัวเอง กับได้รับโอกาสจากพระมหากรุณาธิคุณ ในโครงการของพระองค์ ทำให้วันนี้มีบ้านใหม่และมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยตนเองพร้อมจะอุทิศตนเพื่อทำงานให้กับสังคม ประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอยู่เสมอ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up