พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อเวลา 07.00น. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  และพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกหมู่เหล่า  ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 88  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
                 จากนั้นในเวลา 08.00 น. นายระพี ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำข้าราชการระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยนานับปการ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up