จ.ฉะเชิงเทราปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่   12 สิงหาคม 2562  ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร ริมแม่น้ำบางปะกง  เภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายระพี ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวฉะเชิงเทรา  ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม  2562  
        โดยนายระพี  ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาพวง รวมจำนวน 200,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำบางปะกง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีตลอดจนเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่แม่น้ำบางปะกง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up