งานย้อนรอย 118 ปี ตลาดเก่าคลองสวน ฉะเชิงเทรา

ตลาดเก่าคลองสวน ฉะเชิงเทรา จัดงานย้อนรอย 118 ปี  สิงหาพาแม่เที่ยว  เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึ้น 

        ที่ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2562  ได้มีพิธีเปิดงานย้อนรอย 118 ปี ตลาดเก่าคลองสวน ฉะเชิงเทรา “ สิงหาพามาเที่ยว ” โดยมี ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายมาโนช ชูทับทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพราช  นางสุนันทา แสนเจริญ ประธานบริหารตลาดเก่าคลองสวน  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก   โดยงานย้อนรอย 118 ปี ตลาดเก่าคลองสวน ฉะเชิงเทรา สิงหาพามาเที่ยว ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่าแก่และวิถีชีวิตความเป็นไทย  ภายในงานมีกิจกรรมที่สนใจมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมการแสดงวงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนในพื้นที่ พร้อมร่วมลุ้นรับของรางวัลต่างๆอย่างมากมาย

         สำหรับตลาดเก่าคลองสวน ฉะเชิงเทราแห่งนี้ เป็นตลาดที่มีจุดเด่นมากมาย ทั้งสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 ตำบล 2 อำเภอ 2 จังหวัดเป็นชุมชนที่มีอายุยาวนานกว่า 5 แผ่นดิน นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียน จะได้ชมสิ่งปลูกสร้างที่มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่ยังมีกลิ่นอายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมกับบรรยากาศเก่าๆแบบโบราณร่วมสมัยย้อนยุคกว่า100 ปีที่ยังคงมีชีวิต เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันทั้งชาวไทยจีน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถชิมอาหารอร่อยทั้งอาหารคาว-หวานที่มีสูตรเฉพาะ ตลอดจนร่วมชมของเก่า ของเล่นโบราณ ร้านโชห่วย และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตลาดคลองสวน ที่หาชมหาชิม หาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบัน  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up