งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสาธิต มรภ.ราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  ลานกิจกรรม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562   โดยมีผศ.สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยคณาจารย์บุคลากร  นักเรียน   เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  
                  ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ 
                 โดยกิจกรรมภายมนงานประกอบไปด้วย กิจกรรมการแสดงของนักเรียน  แฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิลจากนักเรียนระดับชั้นต่างๆ  กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์ 10 ฐานกิจกรรมได้แก่ ฐานตอบได้..ให้เลย/ฐานบิงโกดาวเคราะห์/ฐานหัวใจ..วงจร/ฐานไฟฟ้ามหาสนุก/ฐานที่ระลึกวิทย์..62/ฐานส่องสนุก/ฐานหนอนน้อย..กระดึบๆ/ฐานดอกไม้ไฟฟ้า/ฐานหัว..นักวิทย์ และฐานเอ๊ะ!..ต่อยังไง โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกฐานมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลจากทางโรงเรียนกลับบ้านด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up