ประกวด Freshy Boy & Freshy Girl HUSOC RRU 2019

เวลา 13.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม  2562 ที่ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมการประกวด Freshy Boy & Freshy Girl  HUSOC(ฮิวซ๊อค)  RRU  2019 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมประกวดในระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย อ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง รองคณบดีฯ  คณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
                โดยการประกวดในปีนี้ มีนักศึกษา จากแต่ละสาขาวิชา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด จำนวน 14 คน  โดยก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการประกวดอย่างเป็นทางการ ภายในงานได้มีการแสดงดนตรีสดจากนักศึกษา  ก่อนที่จะให้ผู้เข้าประกวดทั้งหมดร่วมเดินเปิดตัวในชุดนักศึกษา และแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมแนะนำเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อขอคะแนนจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด และเพื่อนนักศึกษาที่มาร่วมชมเชียร์  
                   การจัดกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อคัดสรร " Freshy Boy & Freshy Girl " ของคณะ  ซึ่งจะเป็นตัวแทนนักศึกษา ที่มีความพร้อมด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ ความรู้ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความรักและความสามัคคี ของนักศึกษา ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์อีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up