เปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าสถานที่ราชการ สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2562 ที่บริเวณถนนมรุพงษ์ หน้าโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าสถานที่ราชการ สถานศึกษา (ทางข้ามทางม้าลาย) และโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ร่วมด้วยพล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบุญทวี สุขรัตน์อมรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา นักเรียน และประชาชนที่สนใจ
                  นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าปัจจุบันอุบัติภัยเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุเกิดจากถนน ยานพาหนะ คนเดินข้ามถนน ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยทางรัฐบาลมอบนโยบายเรื่องลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะหน้าสถานที่ราชการและสถานศึกษา จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าสถานที่ราชการ สถานศึกษา (ทางข้ามทางม้าลาย) และโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทาสีทางม้าลายให้ชัดเจนขึ้น และการมอบหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up