รองนายกรัฐมนตรีมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่  7  กันยายน 2562 ที่วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และคณะรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานในโครงการและปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยมีนายระพี  ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  จากนั้นประธานกรรมการฯ มอบเงินสินไหมทดแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต2ราย  มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้เข้าหน้าที่และราษฎรที่ถูกช้างทำร้าย โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6ราย เสียชีวิต 2 ราย รวม 8 ราย  และมอบถังน้ำ จำนวน 200 ใบ ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด นำไปแจกจ่าย วัด โรงเรียนชุมชน หมู่บ้าน  มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม  มอบทุนศึกษา บุตร-ธิดาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก จำนวน386 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,676,000 บาท พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับบุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการและปลูกต้นรวงผึ้ง
              พลเอกสุรัตน์ วรรักษ์  เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กล่าวว่า จากผลการประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี 2561 ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นปีที่ 14 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนพร้อมทั้งช่วยเหลือให้กับบุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าให้มีโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
               พลเอกประวิตร กล่าวว่า ปัญหาการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้ร่วมมือกันหลายหน่วยงานเพื่อต่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พร้อมทั้งได้ให้การช่วยเหลือมอบเงินทุนการศึกษา แก่บุตรหลานเจ้าหน้าพิทักษ์ป่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปกป้องผืนป่าต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up