พิธีเปิดซุ้มประตูเทวสถานริ้วเยี้ยงไทัเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา

เมื่อวันที่  8  กันยายน 2562 ที่วิหารแปดเซียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานจังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ84พรรษา โดยก่อนเริ่มพิธี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมทำบุญสร้างประตูถวายองค์โป๊ยเซียนโจวซือเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ84พรรษา พระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน(พระพุทธเจ้า3พระองค์) จำนวน 400,000 บาท และ ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม-พระอรหันต์จี้กง จำนวน20,000 บาท โดยมีนายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และพระธรรมปริยัติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12และ เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยมีพระสงฆ์ให้ศีล เจริญชัยมงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์ และถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม ก่อนพระสงฆ์อนุโมทนาและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
 จากนั้นประธานในพิธีกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายและตัดริ้บบิ้นเปิดซุ้มประตูเทวสถานริ้วเยี้ยงไทัเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและหอพระพุทธไตรรัตนสว่าง ทั้งนี้คณะกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการ ก่อสร้าง ซุ้มประตูเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ84พรรษา และหอพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน(พระพุทธเจ้า3 พระองค์) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเทวบัญชาองค์โป๊ยเซียนโจวซือ  กำหนควันมหามงคลอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562  เวลาง 09.39 น.ประกอบพิธีเปิดชุ้มประตูฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งซุ้มประตูนี้ประดิษฐานอยู่หน้าเทวสถานฯ  โดยมี นาย เดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานเป็นประธานดำเนินงานจัดสร้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการ สาธุชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีจำนวนมาก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up