ประชุมรับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม บ.สยามคูโบต้า เมททัล เทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ที่สโมสรบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  นางสุรีรัตน์  สีชมภู ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายดำรงธรรมและฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม  อำเภอพนมสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด  ร่วมด้วย มิสเตอร์ทาเคฟูมิ อุเอฮาร่า กรรมการผู้จัดการ ตัวแทนบริษัท สยามคูโบต้าเมททัล เทคโนโลยี จำกัด ผู้บริหารหน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม                                                                                                    
          สำหรับบริษัท สยามคูโบต้า เมททัล เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีแผนเพิ่มกำลังการหลอมจากเดิม 380 ตัน/วัน คิดเป็นกำลังการผลิต 60,500 ตัน/ปี  เพิ่มกำลังการหลอมขึ้นเป็น 528 ตัน/ วัน คิดเป็นการกำลังการผลิต 72,000 ตัน/ปี  โดยจะมีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมในกระบวนการเตรียมไส้แบบ และกระบวนการขัดและเจียรแต่งชิ้นงานภายในพื้นที่โรงงานเดิม  การเพิ่มกำลังผลิตดังกล่าว โครงการจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการขยายกำลังการผลิต ซึ่งที่ผ่านมาโครงการได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23  เมษายน 2562  โดยการประชุมวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อนำไปปรับปรุงรายงาน EIA ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up