อบต.บ้านอิฐ จ.อ่างทอง ดูงานการจัดการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อบจ.ฉะเชิงเทรา

      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562   ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายสมชาย สุเมฆะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ และคณะจำนวนกว่า 50 คนเข้าศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราตามนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมในประเทศดีขึ้นทำให้บ้านเมืองสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราจึงจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรโซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา บริหารจัดการโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 45 แห่ง นำขยะเข้ามากำจัดภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรโซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณเฉลี่ยวันละ 150 ตัน ผลผลิตที่ได้จากการคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะรีไซเคิล พลาสติกชิ้นใหญ่ขยะเชื้อเพลิง RDF โดยนำมาประมูลขายทอดตลาด ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านสิ่งแวดล้อม จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชนกับในหน่วยงานต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up