สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อบต.เขาดิน ตามเรื่องร้องทุกข์

ชาวบ้านตำบลเขาดิน และตำบลใกล้เคียง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าติดตามเรื่องกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังยื่นเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อนของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อบต.เขาดิน กรณีขอข้อมูลแล้วไม่ได้ 

       เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2562  ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีกลุ่มชาวบ้านตำบลเขาดิน และตำบลใกล้เคียง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อบต.เขาดิน ได้เข้าติดตามเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อนของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อบต.เขาดิน กรณีขอข้อมูลแล้วไม่ได้   โดย นายต้อย พรหมอินทร์ ตัวแทนกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อบต.เขาดิน ที่มาติดตามเรื่องร้องทุกข์  กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ตนพร้อมกับชาวบ้านกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อบต.เขาดิน ได้มายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบบัญชีรายรับ –รายจ่าย ของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อบต.เขาดิน  และขอข้อมูลยอดสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบันมีกี่ราย พร้อมเอกสารประกอบ  รวมทั้งขอข้อมูลผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนาที่นี่และต่างจังหวัดอื่นทั้งหมด โดยขอสำเนาใบมรณบัตรมาประกอบจำนวนด้วย  และขอข้อมูลการบริหารกลุ่มและการเงินที่ผ่านมา 4 ปีที่แล้ว พร้อมเอกสารประกอบ  ตลอดจนขอข้อมูลเกี่ยวกับการับเงินและการเก็บรักษาเงิน กรณีที่สมาชิกได้ส่งเงินไปแล้ว ว่ามีกระบวนการจัดเก็บอย่างไร  ซึ่งเรื่องดังกล่าว ตนและกลุ่มสมาชิกได้มีความเดือดร้อนและเข้าไปขอข้อมูลดังกล่าว จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ไม่มีผู้ใดรับผิดชอบ จึงส่อแววไม่โปร่งใส   

            ด้านนายวราห์ เขินประติยุทธ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได้ให้อำเภอบางปะกง ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเป็นทีเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำเอกสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แก่กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มาร้องเรียน ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า การดำนินการของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อบต.เขาดินนั้น  มิได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์  หรือ ขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว มีความผิดตามมาตรา 61 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 ทั้งนี้ชาวบ้าน กลุ่มสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าว สามารถดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up