อบต.บางไผ่ ต้อนรับที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เดินทางมาเข้าพบปะพูดคุยกับ นายก อบต.บางไผ่  เรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  การเลือกตั้งท้องถิ่น  และรางวัลพระปกเกล้าเกียรติภูมิของท้องถิ่น ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ อบต.บางไผ่ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ

          ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อช่วงบ่ายวันที่  11 กันยายน 2562   นายยศดนัย  สินสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.บางไผ่ และกลุ่มสตรีชมรมผู้สูงอายุตำบลบางไผ่  ให้การต้อนรับ นายฮิซาโอะ โฮริโคชิ  ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ที่เดินทางมาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  การเลือกตั้งท้องถิ่น  และรางวัลพระปกเกล้าเกียรติภูมิของท้องถิ่น ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ที่ได้รับรางวัลมา

              นายฮิซาโอะ โฮริโคชิ กล่าวว่า  การเดินทางมาพบผู้บริหารท้องถิ่น ของ อบต.บางไผ่ ในวันนี้ นอกจากจะมาศึกษาการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี การเลือกตั้งท้องถิ่น  และรางวัลพระปกเกล้าเกียรติภูมิของท้องถิ่น  ของ อบต.บางไผ่ แล้ว  ในวันนี้ยังมาพูดคุยกับ นายก อบต.บางไผ่ ถึงวีถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่  ความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งทราบมาว่าที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีบริษัทญี่ปุ่นมาเปิดกิจการหลายแห่ง และมีประชาชนทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นเหล่านี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไมตรีไทยกับญี่ปุ่น อีกทางหนึ่งด้วย  และในวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทาง อบต.บางไผ่ 

          ด้านนายยศดนัย  สินสมบัติ นายก อบต.บางไผ่  กล่าวว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุยกับนายฮิซาโอะ  และคาดหวังว่าตำบลบางไผ่ ในโอกาสต่อไป คงได้รับความร่วมมือกับที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในหลายๆด้าน สำหรับรางวัลพระปกเกล้าเกียรติภูมิของท้องถิ่น ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับประเทศ ที่ได้รับรางวัลมานั้น ถือเป็นรางวัลที่ได้รับความมือจากประชาชนชาวตำบลบางไผ่ทุกคน   

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up