โรงเรียนวัดโสธรคว้ารางวัลโล่พระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธฯ รุ่นที่ 3

ที่ห้องประชุมพระราชมงคลรังษี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ร่วมด้วย นางรุจิรดา  วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  นายสุพจน์ สกุลธรรม  ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง  และนางสาลี เกษมรัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมกันแถลงข่าวโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 และรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธยอดเยี่ยม ระดับประเทศ  โดยมี คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และนักเรียน เข้าร่วมงาน 
         นางรุจิรดา  วรรณศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เปิดเผยว่า  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้ส่งผลงานเข้าประกวดรายการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน และโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โดยทางคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างผลงาน ด้านพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมา 3 ปี และสร้างผลงานที่ดีมาโดยตลอด ทำให้โรงเรียนได้รับโล่รางวัลพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562  และรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ทั้ง 2 รางวัลในเวลาเดียวกัน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลพระราชทานพร้อมกัน 2 รางวัล และนับว่าเป็นความสำเร็จอย่างดีเลิศ ในการดำเนินการด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และจังหวัดฉะเชิงเทรา
           ทั้งนี้ทางเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรางวัลโล่พระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 และรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธยอดเยี่ยม ระดับประเทศ  ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.19 น. บริเวณลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน และมีคณะของสภานักเรียนนำขบวนรางวัลโล่พระราชทานแห่ไปโดยรอบชุมชนโรงเรียน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up