พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานและขบวนแห่ โรงเรียนวิถีพุทธฯ รุ่นที่ 3

เมื่อเวลา 9.19 น. วันที่ 17 กันยายน 2562   โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจัดพิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 และรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธี   ร่วมด้วย พระราชภาวนาพิธาน   รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางรุจิรดา  วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  นายจิตติน  ตั้งกงพานิช  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   คณะครู อาจารย์  นักเรียน เข้าในพิธี 
         สำหรับโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้ส่งผลงานเข้าประกวดรายการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน และโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โดยทางคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างผลงาน ด้านพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมา 3 ปี และสร้างผลงานที่ดีมาโดยตลอด ทำให้โรงเรียนได้รับโล่รางวัลพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562  และรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ทั้ง 2 รางวัลในเวลาเดียวกัน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นับเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลพระราชทานพร้อมกัน 2 รางวัล และนับว่าเป็นความสำเร็จอย่างดีเลิศ ในการดำเนินการด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และจังหวัดฉะเชิงเทรา
           ทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีแล้วทางโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้จัดขบวนแห่โล่พระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 และรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ไปรอบเมืองแปดริ้วโดยเริ่มต้นขบวนจากโรงเรียนผ่านวัดโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงเรียนดัดดรุณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ตลาดบ่อบัว วกกลับถนนมรุพง์ริมน้ำและสิ้นสุดที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up