เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

      อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญาที่ จ.ฉะเชิงเทรา

       เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562  ที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา" ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดรวมทั้งครอบครัวผู้เสียหายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม การเยียวยาทางด้านจิตใจเบื้องต้นได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือสงเคราะห์ตามสมควรและจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการได้รับค่าทดแทนความเสียหายโดยผู้กระทำผิดค่าชดเชยความเสียหายโดยรัฐ การให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์เมื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านจิตใจ โดยมี นายจงมาด อักษรเสนาะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะ ผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการแก้ไขบำบัดพื้นฟูและเยียวยาเด็กเยาวชนและผู้เสียหาย" หัวข้อ "เจตนารมณ์และเป้าหมายในการให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำเด็กเยาวชนและผู้เสียหายกับมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีตามมาตรา 90"

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up