ร.ร.วัดดอนทองจัดกิจกรรม“จิตอาสาสภานักเรียน”รวมใจช่วยน้ำท่วมภาคอีสสาน

โรงเรียนวัดดอนทองจัดกิจกรรม “จิตอาสา สภานักเรียน ดอนทอง” รวมใจครอบครัวดอนทองช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน  และจัดกิจกรรมสภานักเรียนประกาศผลรางวัล ต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  

     ที่โรงเรียนวัดดอนทอง อ.เมืองฉะเชิงเทรา  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 กันยายน 2562  นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสภานักเรียนประกาศผลรางวัล ต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  และกิจกรรม จิตอาสา สภานักเรียน ดอนทองร่วมใจครอบครัวดอนทองช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

    โดยในกิจกรรมสภานักเรียนได้มีการประกาศรางวัลต่างๆ พร้อมมอบรางวัลให้ห้องเรียนที่ชนะเลิศการประกวด  ประกอบด้วย รางวัลเขตสะอาด จัดแบ่งเป็น 8 สายชั้น คือ ป.1-ป.6 เพื่อให้นักเรียนรู้หน้าที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทำให้รอบบริเวณโรงเรียนเป็นเขตสะอาด , รางวัลระเบียบวินัยเดินแถว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดควบคู่กับกิจกรรมเขตสะอาดมากว่า 5 ปีแล้ว เพื่อให้นักเรียนรู้จักวินัยในการเดินแถวไปทำกิจกรรมต่างๆ  , รางวัล Keeping Plastic Activity: รางวัลเก็บแก้วกับสภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่สภานักเรียนได้รับแรงบันดาลใจจากสถานการณ์ของสังคม ที่ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเป็นอันดับที่ 6 ของโลก โดยเริ่มต้นรณรงค์งดการใช้แก้วพลาสติก 1 วันในทุกวันอังคารทั้งโรงเรียน และให้แต่ละห้องเรียนมีการแข่งขันกันเก็บแก้วน้ำพลาสติกที่ทางโรงเรียนมีให้ทุกคนได้ดื่ม เพื่อลด ละ และเลิกใช้พลาสติกในอนาค   นอกจากนี้ในงานยังได้จัดกิจกรรม “ จิตอาสาสภานักเรียน ดอนทอง” รวมใจครอบครัวดอนทองช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ในการระดมเงินบริจาคจากผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ผ่านการขับร้องเพลงของหนูน้อยดอนทอง เพื่อแสดงเจตนารมย์ของครอบครัวดอนทองที่มีจิตเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับเดือดร้อน รวมทั้งจัดกิจกรรมเต้นบาสโลบ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของครอบครัวดอนทองอีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up