ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บรรพชาสามเณร และทอดผ้าป่าการศึกษา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2562  ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้มีพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและทอดผ้าป่าการศึกษา SLC มหากุศล ประจำปี 2562   โดยมีนายธนเดช  จิตพิทยานุภาพ  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  เป็นประธานพิธี  ร่วมด้วย คณะภราดา  คณะครู   ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
         สำหรับการจัดงานบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ และทอดผ้าป่าการศึกษา SLC มหากุศล ในครั้งนี้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562  และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และสร้างความกตัญญูกตเวที ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  โดยกิจกรรมบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 76 คน  ซึ่งกำหนดเวลาในการบรรพชาสามเณร เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2562  โดยมีการปลงผมนาคสามเณร ณ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จากนั้นจะจัดพิธีแห่นาคสามเณรไปที่วัดใหม่บางคล้า ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบพิธีบรรพชาสามเณรต่อไป  ด้านผู้ปกครองนักเรียน  กล่าวว่า  ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติขึ้นในทุกปี  โดยในปีนี้ได้ให้บุตรชายได้ร่วมพิธีบวชเณรด้วย   เนื่องจากต้องการให้บุตรชายได้สืบทอดพระพุทธศาสนา  และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up