คมศิลป์ ศิริวงศ์ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าม.ราชภัฏราชนครินทร์ อีกสมัย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยสามัญประจำปี 2562  พร้อมเลือกนายกสมาคมฯวาระใหม่  โดยนายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมฯ ในวาระแรก นั่งเก้าอี้นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่ออีกสมัย

        เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2562  ที่ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สมัยสามัญ ประจำปี 2562  โดยมีวาระการประชุม  คือ รายงานงบการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมปีบริหาร 2560 - 2561 ที่ผ่านมา เช่น การจัดงานคืนสู่เหย้า การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา การมอบเงินสมทบทุนกิจกรรมสาธารณกุศล เป็นต้น

          อีกทั้งยังมีวาระสำคัญ คือ การเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  เนื่องจากครบ 2 ปี ในการบริหาร และเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  โดยมี อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการประชุม ต่อจากนายคมศิลป์ ศิริวงศ์ ที่จะหมดวาระในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกนายกสมาคม และตั้งคณะกรรมการภายใน 30 วัน    ซึ่งในการเลือกนายกสมาคมในครั้งนี้ คณะกรรมการและสมาชิกได้เสนอชื่อเสนอชื่อ นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ เป็นนายกสมาคมอีกครั้ง  โดยไม่มีสมาชิกเสนอชื่อคนอื่นลงแข่งในครั้งนี้  คณะกรรมการจึงลงมติให้  นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ ได้รับเลือกอย่างเอกฉันท์ให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวาระที่ 2

        โดยนายคมศิลป์  ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารสมาคม และจะร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาคม ศิษย์เก่า นักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ จะประชุมเพื่อจัดตั้งในครั้งต่อไป ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  ยังได้มีการแข่งขันฟุตบอกระชับมิตรระหว่าง คณะกรรมการสมาคมฯ กับ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย และรับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย. 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up