พิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร ณ วัดแหลมใต้

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร ณ วัดแหลมใต้  เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

        เมื่อเวลา 16.29 น. วันที่ 29 กันยายน  2562   ที่วัดแหลมใต้ อ.เมืองฉะเชิงเทรา สภานิสิต และนายกองค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร   และหล่อรูปเหมือน พระครูปริยัติปัญญาธร, ดร. อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  โดยมี พระราชปริยัติสุนทร  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์  ร่วมด้วย พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

           สำหรับพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร   และหล่อรูปเหมือน พระครูปริยัติปัญญาธร, ดร. อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ในครั้งนี้ สภานิสิต และนายกองค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นำโดย พระครูธรรมธรจำลอง โรจนธมฺโม นายกองค์กรนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร และ พระใบฎีกา เชษฐ จารุธมฺโม ประธานสภานิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ร่วมกันจัดงานขึ้น  เพื่อนำองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร และหล่อรูปเหมือน พระครูปริยัติปัญญาธร, ดร. อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ไปประดิษฐาน ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  เพื่อให้ศิษยานุษศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยในพิธีได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปรกเจริญภาวนาคาถา  ประกอบด้วย พระมงคลสุทธิคุณ หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร , พระอาจารย์สมชาย พุทธสโร วัดโพรงอากาศ , พระครูกิตติบุญญวัฒน์ วัดชุมแสงศรีวนาราม และพระครูประชาธรรมนาถ วัดสมานรัตนาราม  และนิมนต์พระสงฆ์ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักร สวดเจริญชัยมงคลคาถา ชัยยะโต   เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และใกล้เคียง ได้ร่วมทำบุญเททองหล่อองค์พระพุทธโสธร เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล.       

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up