รพ.รวมแพทย์ฉะเชิงเทราจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่กู้ภัยพนม

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”  Basic Life Support  เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกู้ภัยพนม รับทราบการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2562  ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา  มีการจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  Basic Life Support ” โดยมี นายแพทย์ชัยฤกษ์ ลิมปวัฒนศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม  ร่วมด้วย นายธีรพงษ์ นกศิริ ผู้จัดการฝ่ายบริหารและฝ่ายการพยาบาล  นายแพทย์ณัฐพงษ์ เขียวค้า วิทยากรอบรม  นายตฤณ ใหม่เอี่ยม ตัวแทนประธานสมาคมพุทธอุปถัมภ์แห่งประเทศไทย กู้พนม จังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยพนม เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง  

       สำหรับการอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันหัวใจโลก หรือ Word Heart Day ที่องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอนามัยโลก สหพันธ์หัวใจโลก และกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับวันดังกล่าว เนื่องจากรายงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข พบแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด ในระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  ทางโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการมาส่วนร่วมในการลดความสูญเสียจากภาวะหัวใจขาดเลือด หรือ อาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน  โดยการจัดอบรมหลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 4 ชั่วโมง  ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยพนม ที่เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ประสบเหตุทุกราย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดความสูญเสีย     

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up