ร ร วัดโสธรวรารามวรวิหารทำพิธีแปรอักษรเลข ๙

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา  นางรุจิรดา  วรรณศิริ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร   ได้นำคณะครู อาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในทุกระดับชั้น จำนวนกว่า  3700   คน  ร่วมประกอบพิธีแปรอักษรเลข ๙ ไทย  เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา    โดยกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ ส่วนบนจะแปรอักษรเป็นรูปหลังคาโบสถ์วัดโสธรวรารามวรวิหาร    ส่วนกลาง แปรอักษรเป็นเลข ๙ ไทย   และส่วนล่าง จะแปรเป็นสัญลักษณ์อักษรย่อของโรงเรียน ว.ส.ธ. ล้อมรอบด้วยกรอบสี่เหลี่ยม     จากนั้นผู้เข้าร่วมประกอบพิธี  ได้พร้อมใจกันขับร้อง เพลงต้นไม้ของพ่อ และเพลงสรรเสริญพระบารมี   และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที 

          นางรุจิรดา  วรรณศิริ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร   กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าวฯจัดขึ้น  เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครู อาจารย์  และนักเรียนของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารทุกคน   ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    และเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้   เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2512  นำมาซึ่งความชื่นชมโสมนัสและยินดีปรีดิ์เปรมแก่พสกนิกรชาว จ.ฉะเชิงเทรา ที่ได้ชื่นชมพระบารมี

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up