พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา”ราชนครินทร์เกมส์” 2019

ขบวนพาเหรดที่ประกอบไปด้วยวงดุริยางค์ ของโรงรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ดาว-เดือน นักศึกษาผู้ถือป้ายของสถาบัน คระกรรมการจัดงาน นักกีฬา เชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ ของแต่ละคณะสี ซึ่งเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำลังเดินมาตามถนนศรีโสธร ก่อนจะเลี้ยวเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา”ราชนครินทร์เกมส์ 2019” เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี  อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักกีฬาและนักศึกษาภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมในพิธี สำหรับการแข่งขันกีฬา”ราชนครินทร์เกมส์ 2019” เป็นการแข่งขันของนักศึกษาภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  มีคณะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สี คือ สีส้ม สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีเขียว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาภาคพิเศษภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านอบายมุขและสิ่งเสพติด ในส่วนของประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ฟุตบอล, วอลเลย์บอล,เปตอง,แชร์บอล และกีฬาเบ็ดเตล็ด รวมทั้งหมด 5 ประเภทชนิดกีฬา ซึ่งจะทำการแข่งขัน เป็นเวลา 2 วันด้วยกัน คือในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up