จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 47

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 47 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 09.00 – 21.00 น. ภายในงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 47 ท่านจะได้ช้อป ชิม ชิล กับโซนกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การประกวดผลผลิตทางการเกษตร,นิทรรศการผลิตมะม่วง, การประกวดข้าวเหนียวมูน, การแสดงตำส้มตำลีลา พร้อมเลือกชมเลือกซื้อมะม่วงคุณภาพจากสวนเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, พันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ลิ้มชมรสมะม่วงคุณภาพจากสวนเกษตรเกษตรกร และอาหาร รวมถึงของดีเมืองแปดริ้ว

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up