โรงเจเม้งเต็กเจตั๊วส่งองค์กิ๋วอ้วงฮุกโจวสิ้นสุดเทศกาลกินเจ

ที่โรงเจเม้งเต็กเจตั๊ว ตลาดล่าง ติดกับวัดอุทัยภาติการาม หรือวัดซำปอกง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม  2562  ได้ประกอบพิธีส่งพระพุทธราชาธิราช ทั้ง 9 พระองค์ หรือ องค์กิ๋วอ้วงฮุกโจว กลับสู่สวรรค์ โดยมี พระสงฆ์จีน เป็นผู้ประกอบพิธี  ร่วมเด้วย นายเดชาวุฐ  ธีรภัทรไพศาล ประธานโรงเจเม้งเต็กเจตั๊ว คณะกรรมการโรงเจ และประชาชนผู้ถือศีลกินเข้าร่วมพิธี   โดยพระสงฆ์จีน ได้ทำพิธีส่งองค์กิ๋วอ้วงฮุกโจว  หรือ เทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 หลังจากได้อัญเชิญมาเป็นประธานทิพยญาณในช่วงถือศีล-กินเจ ที่โรงเจเม้งเต็กเจตั๊ว  ในระยะเวลา 9 วัน ที่ผ่านมา โดยมีการนำเครื่องสักการะกระดาษมีถังเงินถังทอง ม่านเงินม่านทอง ดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องถวายสักการะ หลังจากนั้นได้ทำพิธีสวดมนต์บูชาเทพเจ้า ร่วมกับผู้ถือศีลกินเจ  และทำพิธีจุดไฟเผาเครื่องสักการะ เพื่อส่งพระพุทธราชาธิราช ทั้ง 9 พระองค์ หรือ องค์กิ๋วอ้วงฮุกโจว กลับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
     สำหรับโรงเจเม้งเต็กเจตั้ว  ร่วมสืบสานงานเทศกาลกินเจมาหลายสิบปี  โดยมีประชาชนผู้ถือศีลกินเจ ทั้งชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก  โดยทางโรงเจได้จัดเลี้ยงอาหารเจ 3 มื้อ ทั้งเช้า กลางวัน และ เย็น ให้แก่ผู้ถือศีลกินเจ และประชาชนโดยทั่วไป ได้รับประทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ซึ่งในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจชาวฉะเชิงเทรา   ทั้งนี้เทศกาลถือศีลกินเจตลอดระยะเวลา 9 วัน ที่ผ่านมา ทำให้ช่วยชีวิตสัตว์ไม่ให้ถูกฆ่ามาเป็นอาหารของมนุษย์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ถือศีลกินเจจะหันมากินผักแทนเนื้อสัตว์ ซึ่งทำให้ในช่วงเทศกาลกินเจผักมีราคาแพง หลังจากสิ้นสุดการถือศีลกินเจแล้วราคาผักก็จะกลับเข้าสู่ราคาปกติทั่วไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up