สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2562

คณะสงฆ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จัดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2562 ของอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดขึ้นที่อาคารเอนกประสงค์ ภายในวัดบางปรงธรรมโชติการาม  ต.บางพระ  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   โดยมี พระราชปริยัติสุนทร  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา   เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี   พร้อมด้วย  พระครูโชติพัฒนากร  เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เจ้าอาวาสวัดบางปรงธรรมโชติการาม , และเจ้าอาวาส และพระเถรานุเถระจากวัดต่างๆในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบ   โดยมีพระภิกษุ  สามเณร จากวัดในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เข้าสอบนักธรรมชั้นตรีในครั้งนี้  จำนวนทั้งสิ้น 259 รูป    ทั้งนี้การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2562  ทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กำหนดให้มีการสอบ ในระหว่างวันที่ 7-10 ต.ค. 2562  ทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม , ธรรมวิภาค,พุทธประวัติ และวินัยบัญญัติ   ซึ่งจะ เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 13.00 น. ไปจนถึงเวลา 16.00 น.
           สำหรับพระภิกษุสามเณรในประเทศไทย   เมื่อบวชแล้วจะต้องเรียนพระธรรมวินัยตามหลักสูตรนักธรรม ที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมกำหนด   เมื่อสามารถสอบผ่านหลักสูตรนักธรรมแล้ว ก็สามารถมีสิทธิ์สอบบาลีสนามหลวงได้ หรือ สมัครเรียนความรู้ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ต่อไป.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up