โรงเจเม้งเต็กเจตั๊ว (วัดซำปอกง) มอบข้าวสารสิ้นสุดเทศกาลกินเจ

ที่โรงเจเม้งเต็กเจตั๊ว ตลาดล่าง ติดกับวัดอุทัยภาติการาม หรือวัดซำปอกง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม  2562  นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมด้วย นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายเดชาวุฐ  ธีรภัทรไพศาล ประธานโรงเจเม้งเต็กเจตั๊ว และคณะกรรมการโรงเจ  ได้ร่วมกันมอบข้าวสาร น้ำดื่มและอาหารแห้ง ของโรงเจเม้งเต็กเจตั๊ว หลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจชาวฉะเชิงเทรา ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนต่างๆ ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งสอหงษา  , โรงเรียนกระบกเตี้ย , โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ และโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเด็กนักเรียนที่ยังขาดแคลน  รวมทั้งยังได้มอบให้กับ พระครูโฆษิตตานุรักษ์ วัดเทพนิมิตร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย  
             สำหรับการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง หรือ การแจกทาน  ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ในช่วงเทศกาลกินเจ  โดยเป็นการให้ทานคนจน หรือ ผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ  ด้วยการทำบุญบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งถือได้ว่าประเพณีแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันน้ำใจให้แก่กันและกันในสังคม.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up