ฉะเชิงเทราเตรียมจัดงานนมัสการพระพุทธโสธร ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 ต.ค. 2562  นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562 ร่วมด้วย นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา   โดยการประชุมวันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานการจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562 พร้อมทั้งร่วมกันหารือรูปแบบแนวทางการจัดงานและกิจกรรมการจัดงานและมอบหมายภารกิจหน้าที่ฝ่ายต่างๆโดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
          นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้น ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน โดยกำหนดจัดงานถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 รวม10 วัน 10 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง และการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทั้งนี้การจัดพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานขบวนแห่พระพุทธโสธรทางบก กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.19 น. บวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง เวลา 05.49น. ถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เวลา06.09 น.บวงสรวงไข่ต้มจำนวน 109,999 ฟอง  และเวลา 07.30 น. พิธีเปิดงานขบวนแห่พระพุทธโสธรทางบก  ส่วนพิธีเปิดขบวนแห่พระพุทธโสธรทางน้ำกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน ณ ท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 06.30น. พิธีเปิดขบวนแห่พระพุทธโสธรทางน้ำ ล่องไปทางอำเภอบางปะกง และวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 06.45น. ขบวนแห่พระพุทธโสธรทางน้ำ ล่องไปทางอำเภอคลองเขื่อน อำเภอบางคล้า จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เที่ยวงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562 ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน 2562

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up